Birthday

Konkani Jalmollo Dhis/Jalma Dis
GOAN
GSB