Extinct

Konkani Sarullo/Morn Paullo/Kali Jallo
GOAN
GSB