Loathing

Konkani Vonkaro Yetha/Khantalho
GOAN
GSB