Torpid

Konkani Tsaithen Nathullo/Jemtholo/Alshi
GOAN
GSB